បដា០២

សន្លឹក HDPE

  • សន្លឹក Polyethylene PE300 - HDPE

    សន្លឹក Polyethylene PE300 - HDPE

    HDPE (PE300) មិនមានក្លិន មិនពុល មានអារម្មណ៍ដូចក្រមួន មានភាពធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពទាប ស្ថេរភាពគីមីល្អ សន្លឹក PE អាចទប់ទល់នឹងអាស៊ីត និងអាល់កាឡាំងភាគច្រើន មិនរលាយសារធាតុរំលាយទូទៅនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ការស្រូបយកទឹកទាប អ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីល្អ ដំណើរការនិងការផ្សារងាយស្រួល។ដង់ស៊ីតេទាប (0.94 ~ 0.98g / cm3), រឹងល្អ, stretchability ល្អ, អ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីនិង dielectric ល្អប្រសើរជាងមុន, permeability ចំហាយទឹកទាប, ការស្រូបយកទឹកទាប, ស្ថិរភាពគីមីល្អ, កម្លាំង tensile ល្អ, អនាម័យមិនមានជាតិពុល