បដា០២

បន្ទះ Outrigger

  • បន្ទះ Outrigger

    បន្ទះ Outrigger

    HDPE/UHMWPE បន្ទះស្ទូចដែលមានទំហំប្ដូរតាមបំណង ត្រូវបានប្រើជាចម្បងជាបន្ទះខាងក្រោយក្រោមផ្នែកខាងក្រៅនៃម៉ាស៊ីនវិស្វកម្ម ដើរតួនាទីគាំទ្រ។បន្ទះមានកម្លាំង និងរឹងខ្ពស់ ហើយបន្ទាប់មកវាអាចកាត់បន្ថយបរិមាណនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃរាងកាយក្រោមភាពតានតឹង។វាអាចផ្តល់នូវកម្លាំងគាំទ្រដែលមានស្ថេរភាពបន្ថែមទៀតសម្រាប់រថយន្តស្ទូច រថយន្តបូមបេតុង និងរថយន្តគ្រឿងចក្រវិស្វកម្មធុនធ្ងន់ផ្សេងទៀត។