បដា០២

PE Rod

  • ប៉ូលីអេទីឡែន PE1000 ដំបង - UHMWPE

    ប៉ូលីអេទីឡែន PE1000 ដំបង - UHMWPE

    ប៉ូលីអេទីឡែន PE1000 - ដំបង UHMWPE មានភាពធន់ទ្រាំនឹងការពាក់ និងកម្លាំងផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ជាង PE300។ក៏ដូចជា UHMWPE នេះមានភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីខ្ពស់ លក្ខណៈសម្បត្តិស្រូបយកសំណើមទាប និងខ្លាំងបំផុត។ដំបង PE1000 ត្រូវបានអនុម័តដោយ FDA និងអាចត្រូវបានប្រឌិតនិងផ្សារ។