បដា០២

សន្លឹក UHMWPE សម្ភារៈកែច្នៃ

  • សន្លឹក Polyethylene RG1000 - UHMWPE ជាមួយនឹងសម្ភារៈកែច្នៃ

    សន្លឹក Polyethylene RG1000 - UHMWPE ជាមួយនឹងសម្ភារៈកែច្នៃ

    សន្លឹកប៉ូលីអេទីឡែនទម្ងន់ម៉ូលេគុលខ្ពស់ជាមួយនឹងសម្ភារៈកែច្នៃ

    ថ្នាក់នេះដែលផ្សំឡើងដោយផ្នែកនៃសម្ភារៈ PE1000 ដែលបានកែច្នៃឡើងវិញ មានកម្រិតទ្រព្យសម្បត្តិសរុបទាបជាង PE1000 ព្រហ្មចារី។ថ្នាក់ PE1000R បង្ហាញពីអនុបាតតម្លៃអនុគ្រោះសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនប្រភេទដែលមានតម្រូវការតិច។