បដា០២

សន្លឹក HMWPE (PE500)

  • សន្លឹក Polyethylene PE500 - HMWPE

    សន្លឹក Polyethylene PE500 - HMWPE

    ប៉ូលីអេទីឡែនទម្ងន់ម៉ូលេគុលខ្ពស់។

    PE500 គឺជាវត្ថុធាតុដែលអនុលោមតាមអាហារដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនប្រភេទ ដែលមានច្រើនពណ៌។លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​វា​រួម​មាន​មេគុណ​ទាប​នៃ​ការ​កកិត កម្លាំង​ប៉ះ​ខ្ពស់ និង​ភាព​ធន់​នឹង​សំណឹក។PE500 មានសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការធំទូលាយពី -80°C ដល់ +80°C។