បដា០២

កម្រាលឡាន

  • ធុងសំរាម UHMWPE

    ធុងសំរាម UHMWPE

    ដំណោះស្រាយ និងសម្ភារៈនៃស្រទាប់ឡានដឹកទំនិញរបស់យើងការពារ និងកែលម្អផ្ទៃដឹកជញ្ជូន។ ស្រទាប់ទ្រនាប់ថ្នាក់ទីមួយការពារផ្ទៃណាមួយប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលមេកានិច កម្ដៅ និងគីមី។នេះ​ក៏​មាន​ន័យ​ថា​ស្រទាប់​ការពារ​ទំនិញ​មិន​ឱ្យ​ជាប់​និង​ត្រជាក់​ដល់​ផ្ទៃ​ដឹក​ជញ្ជូន។