បដា០២

UHMWPE Marine Fender Pad

  • Polyethylene PE1000 Marine Fender Pad-UHMWPE

    Polyethylene PE1000 Marine Fender Pad-UHMWPE

    បន្ទះការពារចត UHMWPE ត្រូវបានផលិតចេញពីសម្ភារៈ uhmwpe ព្រហ្មចារី ដែលល្អជាងឈើ និងកៅស៊ូក្នុងការកសាងសំណង់សមុទ្រ ឬរចនាសម្ព័ន្ធការពារឆ្នេរសមុទ្រ។របាំងការពារសមុទ្រ UHMWPE អនុញ្ញាតឱ្យនាវារអិលយ៉ាងងាយស្រួលតាមបណ្តោយផ្ទៃ ការពារសមបក និងរចនាសម្ព័ន្ធចត។មិនជ្រាបទឹកដល់សមុទ្រ ចិញ្ចឹមដង្កូវនាងជាមួយនឹងការសម្អាតអប្បបរមា។