បដា០២

សន្លឹក POM

  • សន្លឹក Pom Sheet Polyacetal រឹង Extruded

    សន្លឹក Pom Sheet Polyacetal រឹង Extruded

    Polyoxymethylene ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថា POM វាគឺជាផ្លាស្ទិចវិស្វកម្មកំដៅដែលមានចំណុចរលាយខ្ពស់ និងគ្រីស្តាល់ខ្ពស់ ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការងារម៉ាស៊ីននៅលើម៉ាស៊ីនក្រឡឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាពិសេសសម្រាប់ការផលិតសមាសធាតុច្បាស់លាស់។